Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 
Administrator

Administrator

sobota, 30 marzec 2013 09:36

Ochrona Przeciwpożarowa

Ochrona Przeciwpożarowa

niedziela, 17 marzec 2013 00:09

Eksperci

Eksperci współpracujący z Fundacją:

Lp.

Tytuł

Nazwisko i imię

Zakres specjalizacji

Uwagi

1

 

Wojciech Poletyło

Ocena zagrożeń toksycznych

 

2

st.bryg. dr

Dariusz Ratajczak

Ocena zagrożenia pożarem i wybuchem.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

3

st.bryg. w st.spocz. mgr inż.

Marek Podgórski

Ocena zagrożenia pożarem i wybuchem. Profilaktyka pożarowa w przemyśle i budownictwie.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

4

dr

Wojciech Roguski

Ochrona ludności. Obrona cywilna. Zarządzanie kryzysowe.

 

5

nadbryg. w st.spocz. dr

Ryszard Grosset

Zagrożenia toksyczne i ekologiczne

 

6

 

Maciej Schroeder

Ratownictwo techniczne i ekologiczne. Działania ratownicze.

 

7

dr

Tadeusz Terlikowski

Profilaktyka pożarowa w budownictwie. Ocena ryzyka pożarowego. Organizacja szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

8

st.bryg. dr

Ryszard Szczygieł

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

9

mgr inz.

Jerzy Ciszewski

Instalacje sygnalizacji pożaru.

 

10

nadbryg. w st.spocz.

Roman Kaźmierczak

Profilaktyka pożarowa w budownictwie i przemyśle

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

11

dr

Stefan Wilczkowski

Środki gaśnicze

 

12

nadbryg. w st.spocz. prof.

Jerzy Wolanin

Ochrona ludności. Szacowanie ryzyka pożarowego, wybuchowego.

 

13

 

Janina Majcherczyk

Ekologia

 

14

 

Jerzy Ranecki

Ratownictwo ekologiczne i chemiczne

 

15

st.bryg. mgr

Jacek Piechocki

Profilaktyka pożarowa.

Organizacja ochrony ppoż.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

16

st.bryg.inż.

Seweryn Dyja

Profilaktyka pożarowa w budownictwie i przemyśle

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

17

inż.

Sylwester Kabat

Profilaktyka pożarowa w obiektach zabytkowych i sakralnych. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Niemczech

 

18

mgr

Czesław Bareja

Sprawy kadrowe funkcjonariuszy PSP.

 

19

mgr inż

Janusz Jędrzejczyk

Profilaktyka pożarowa w przemyśle.

 

20

mgr inż.

Jan Kielin

Profilaktyka pożarowa w przemyśle.

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

21

bryg. w st.spocz. mgr inż.

Andrzej Pozierak

Organizacja i wyposażenie stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

22

 

Piotr Kaźmierczak

Profilaktyka pożarowa w budownictwie i przemyśle

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

niedziela, 17 marzec 2013 00:06

Ekspertyzy, konsultacje, opinie, uzgodnienia

                                                                UMOWY ZAWARTE Z FUNDACJĄ

                                                 DOTYCZĄCE PRAC Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

                                                              I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

L.p.

Nazwa firmy

Przedmiot umowy

Czas trwania

1.

AXIMA Gebaudetechnik GmbH Austria

Realizacja prac dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego, w postaci oceny (weryfikacja ) projektów. Obiekt Złote Tarasy

  Od 1 stycznia 2004

do 30 września 2006 r.

2.

AXIMA

Technika Instalacyjna Sp. z o.o.

Konsultacje i uzgodnienia instalacji tryskaczowej
i hydrantowej pod względem ochrony przeciwpożarowej. Obiekt Złote Tarasy

2004/2005

3.

Tyco Integrated Systems Sp.z o.o.

Prace dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie analizy parametrów, konsultacji, opinii oraz uzgodnień systemu sygnalizacji i sterowania. Obiekt Złote Tarasy

 Od 5 stycznia 2004
 do 30 września 2006 r.

4.

PERMASTEELISA POLSKA Sp. z o.o.

Realizacja prac dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie analizy parametrów, konsultacji, opinii oraz uzgodnień rozwiązań technicznych elewacji. Obiekt Złote Tarasy

Od 1 lutego 2004r.

do 31 lipca 2006r.

5.

KONE Sp. z o.o.

Prace dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie analizy parametrów, konsultacji, opinii oraz uzgodnień urządzeń dźwigowych, w tym wind pożarowych. Obiekt Złote Tarasy

Od 1 marca 2004r.

do 31 grudnia 2005 r.

6.

THYSSEN

KRUPP ELEVATOR Sp. z o. o.

Prace dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie analizy parametrów, konsultacji, opinii oraz uzgodnień urządzeń komunikacyjnych. Obiekt Złote Tarasy

Od 1 kwietnia 2004r.

do 31 grudnia 2006r.

7.

ALBAU Jerzy Sławiński, Janusz Stańczyk Sp. Jawna

Realizacja prac dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie konsultacji, opinii oraz uzgodnień rozwiązań technicznych konstrukcji stalowej i dachowej. Obiekt Złote Tarasy

Od 30 października 2004 r

 

8.

 

EPSTEIN Sp.z o.o.

1. Weryfikacja poprawek do dokumentacji

2. Scenariusz ochrony przeciwpożarowej.

Od 2 stycznia 2001 r.

do 30 czerwca 2006 r.

9.

ZŁOTE TARASY Sp.z o.o.

Wykonanie Scenariusza Pożarowego oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z Planem Ewakuacji. Obiekt Złote Tarasy

Od 3 lutego 2006r

  do 15 września 2006r.

10.

Schronisko dla Nieletnich
w Dominowie

Wykonanie aktualizacji „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”

Od 27 czerwca 2006r

  do 15 września 2006r.

11.

Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Konsultacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów położonych w Warszawie

 

2005/2006

12.

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA

Opracowanie informacji o pożarach lasów niepaństwowych i nieużytków.

Od 24 listopada 2005 r

do 9 grudnia 2005r.

1. Analiza występowania pożarów na terenach leśnych i niezagospodarowanych

2. Szkolenia i bieżące konsultacje z zakresu obsługi systemu EWID

Od 31 lipca 2006

do 31 sierpnia 2006 r.

1. Opracowanie rozdziału częstotliwości oraz kodów CTCSS wykorzystywanych w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej LP.

2. Przygotowanie ramowych regulaminów dla pracy sieci rrl LP.

Od 4 września 2006 r.

do 15października2006 r.

13

PKN ORLEN

Kompleksowe wytyczne zabezpieczenia wszystkich obiektów wchodzących w skład Koncernu.

2006/2008

 

14

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Weryfikacja projektu rozbudowy stadionu piłkarskiego KS Legia

2007/2008

15

Hotel AVIATOR

Radom ul. Malczewskiego

Ekspertyza pożarowo-techniczna obiektu hotelowego w Radomiu. .

2008

16

Agencja Rozwoju Miasta S.A.

Kraków

Program Zapewnienia Bezpieczeństwa
oraz Program Przeprowadzania Akcji Ratunkowych dla obiektu tunelowego Krakowskiego Szybkiego Tramwaj u wraz
z wykonaniem wymaganych uzgodnień.

2008

17

Radomska Szkoła Wyższa

Ekspertyza pożarowo-techniczna budynków Szkoły w Radomiu

2008

18

Partner Dom Sp. z o.o.

Ekspertyza pożarowo-techniczna budynków mieszkalnych w Radomiu.

Luty – marzec 2009

19

Przedsiębiorstwo Hotelarko-Turystyczne

Warszawa,
Aleja Solidarności 61

Ekspertyza pożarowo-techniczna zespołu budynków hotelowo-biurowych w Warszawie przy Al. Solidarności 61.

 

20

Alpina- Austria

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe realizacji inwestycji - Stadion Narodowy

2009 - 2011

21

HydrobudowaSA

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe realizacji inwestycji - Stadion Narodowy

2009 - 2011

22

Komenda Wojewódzka Policji

Ekspertyza pożarowo-techniczna obiektu KWP w Radomiu

2011

23

Polskie Koleje Państwowe

Weryfikacja projektu instalacji elektrycznej Dworca Centralnego PKP w Warszawie

2011

24

Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.

1.Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Stadionu Narodowego
w Warszawie.

2 Wykonanie ekspertyzy w zakresie dojazdu pożarowego na terenie Stadionu Narodowego .

2011

25

Aluglass

Zabezpieczenie pożarowe pomieszczeń
na Stadionie Narodowym.

2011

26

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Ekspertyza techniczna w sprawie poprawy warunków ewakuacji w budynku dydaktycznym uczelni.

2012

27

Gazmedia Sp. z.o.o.

Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Kijowskiej 11

2012

28

Spółdzielnia Energetyka - Warszawa

Weryfikacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, możliwości wznowienia postępowania administracyjnego prowadzonego przez PSP w sprawie konieczności zapewnienia długości dróg ewakuacyjnych w budynku

2012

29

Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.

1.Ekspertyza w zakresie dostosowania do wymogów ochrony p/poż istniejącej fasady w obrębie schodów kaskadowych na Stadionie Narodowym

2. Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń deweloperskich Stadionu Narodowego.

 

2012

30

Izba Celna
w Warszawie

Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku
w Radomiu.

2013

31

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Ekspertyza techniczna stanu ochrony p/poż.

2013

32

PL 2012+Sp. o.o.

Ochrona p/poż na potrzeby sesji Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ.

2013

33

Castorama

Ekspertyza stanu ochrony p/poż.

2013

34

Rochstar Events
Sp. z o.o.

Ochrona p/poż w trakcie imprezy Nitro Circus Live na Stadionie Narodowym w Warszawie.

2013

34a

AMC- Andrzej Chołdzyński

Kompleks hotelowo-biurowy, centrum handlowe
 i parkingi podziemne przy ulicy ul. Siennej
 i Towarowej w Warszawie.

2013-2018

35

Stołeczna Estrada

Świadczenie usług p/poż w trakcie imprezy sylwestrowej na Stadionie Narodowym.

2013

36

PL 2012+Sp. o.o.

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji z zakresu ochrony p/poż podczas następujących imprez masowych na Stadionie Narodowym

§  mecz Polska-Szkocja w dniu 05.03.2014,

§  40 lat Kiner Niespodzianki,

§  Monster Jam,

§  Orange Warsaw Festiwal 2014,

§  Warszawski Memoriał Kamili Skolimowskiej,

§  mecz otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce    Siatkowej Mężczyzn,

§  Sonisphere 2014,

§  mecz piłki nożnej Real Madrid CF ACF Florentina w dniu 16.08.2014,

§  Windsurfung na Narodowym

2014

37

Stołeczna Estrada

Świadczenie usług p/poż w trakcie imprezy Wydarzenie kulturalne z okazji 70. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z uroczystym pokazem filmu „Miasto 44” na Stadionie Narodowym

2014

38

Stołeczna Estrada

Świadczenie usług p/poż w trakcie imprezy sylwestrowej na Stadionie Narodowym.

2014

39

Aberdeen Asset Management

Usługi w zakresie ochrony p/poż budynku biurowego Metropolitan w Warszawie

2014

40

APA Wojciechowski Sp. Z o.o.

Przygotowanie opracowań, ekspertyz i symulacji p/poż dla budynku Spektrum w Warszawie

2014

41

AMC- Andrzej Chołdzyński

Prace dot. Budynków przy ul. Wołoskiej
i Magazynowej w Warszawie

2014

42

MIRBUD S.A.

Koordynacja robót w zakresie zadaszenia membranowego na Stadionie Miejskim w Łodzi

2014

43

CBD International
 Sp. z o.o.

Prace z zakresie p/poż projektu architektoniczno-budowlanego dla budynku biurowego u zbiegu ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie

2014

44

PL 2012+Sp. o.o.

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji z zakresu ochrony p/poż podczas następujących imprez masowych na Stadionie Narodowym

§  Kings of Ice w dniu 28.02.2015,

§  ATD Music Festival 2015 w dniu 19.03.2015,

§  Lotto Warsaw Fim Speedway Grand Prix
of Poland 18.04.2015,

§  19. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik" 10.05.2015,

§  Jubileusz 10-Lecia Programu Komendy Głównej Policji" Profilaktyka a Ty"
w dniu 23.06.2015,

§  Koncert AC/DC w dniu 25.07.2015,

§  Festyn Żołnierski z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 15.08.2015,

§  Koncert Violetta Live w dniu 22.08.2015,

§  Warszawski Memoriał Kamili Skolimowskiej w dniu 13.09.2015

 

2015

45

CASTORAMA POLSKA

Wykonanie i uzgodnienie ekspertyzy przeciwpożarowej obiektu CASTORAMA
przy ul. Grochowskiej 21

2015

46

DAKOTA INVESTMENTS

Weryfikacja projektu budowlanego i wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Eurocentrum
w Warszawie

2015

47

Projekt Echo-70

Nadzór w zakresie ochrony pożarowej budynku Q22 w Warszawie

od 2015 - 2016-

 

sobota, 16 marzec 2013 23:39

Magazyn EDURA

 

Szanowni Państwo!

 

    Odpowiadając na zapotrzebowanie informacyjne środowisk realizujących zadania i obowiązki wynikające z przepisów przeciwpożarowych, Fundacja Edura podejmuje działania zmierzające do wydania periodyku informacyjno reklamowego "EDURA". Magazyn ukazywać się będzie w wielotysięcznym nakładzie i rozsyłany będzie bezpłatnie do komend Państwowej Straży Pożarnej, zarządów (wszystkich szczebli), oddziałów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, terenowych organów samorządowych - starostów, burmistrzów i wójtów, zakładów posiadających służby ratownicze oraz instytucji i firm zobowiązanych do szczególnego przestrzegania zasad i norm bezpieczeństwa.
    Przedstawiając powyższą informację, proponujemy Państwu zamieszczenie w nowym Magazynie reklam, artykułów sponsorowanych i anonsów popularyzujących wyroby i usługi. Gwarantujemy wysoką jakość wydawniczą i umiarkowane ceny oraz szeroką dostępność Magazynu.Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa "Edura" znana powszechnie w kraju ze swych działań popularyzujących działalność ratowniczą, wpływająca na kształtowanie się świadomości społecznej w dziedzinie ratownictwa oraz stałą więź łączącą ją z zawodowym i ochotniczym pożarnictwem jest wyjątkowo predestynowana do stworzenia własnego czasopisma, do prezentowania niezależnych opinii, poglądów i stanowisk o obiektywnym charakterze, wolnych od koniunkturalnych nurtów i nastrojów.
    W części informacyjnej Magazynu znajdą się artykuły publicystyczne o najważniejszych sprawach i problemach pożarnictwa i bezpieczeństwa publicznego, których autorami będą niekwestionowane autorytety i specjaliści od spraw bezpieczeństwa. Niezależna formuła Magazynu winna wpłynąć na otwartość respondentów i rzetelność treści. Kierujemy do Państwa zaproszenie do zamieszczenia w inauguracyjnym numerze wydania magazynu "Edura" reklamy bądź artykułu sponsorowanego. 
    Zamówienie reklam wraz z ich technicznym opracowaniem należy nadsyłać na adres:
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 00-891 Warszawa; ul. Chłodna 3.
Konsultacje i informacje o wydawnictwie  p. Joanna Szczypińska i Małgorzata Podgórska
Tel. 022 850 11 12,606 112 200, Fax. 022 850 11 13

Zainteresowanych informujemy, że:

-  „Magazyn Edura” wychodzi w formacie 23.5 x 16.5 cm i w nakładzie 5000 szt.

-  materiał w formacie 165x235 mm + 2-3 mm na spad, rozdzielczość min 300 dpi 

-  kontakt: Małgorzata Podgórska, Joanna Szczypińska tel. 606112200, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

•         cena jednej strony okładki 2000 zł plus 23%VAT

•         cena jednej strony okładki wewnętrznej 1500 zł plus 23%VAT

•         cena jednej strony wewnętrznej 1000 plus 23%VAT

•         cena połowy strony wewnętrznej 500 plus 23%VAT

•         artykuł sponsorowany 500 plus 23%VAT za 1 stronę.


 
 
 
 

 

 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information