Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 
Administrator

Administrator

środa, 18 czerwiec 2014 20:38

Nagrody i wyróżnienia 2014

Kategoria: pojazdy pożarnicze – samochody gaśnicze

Nagroda

  • SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE Sp. z o.o., Bielsko Biała za średni pojazd ratowniczo – gaśniczy GBA 4/16 Iveco Eurocargo 4 x2


Kategoria: pojazdy pożarnicze – samochody specjalne

Nagroda

  • FABRYKA MASZYN „BUMAR – KOSZALIN” S.A., Koszalin za samochód specjalny – podnośnik typ PTM-32D
wtorek, 22 kwiecień 2014 12:37

Konkurs na wydawnictwo

Regulamin

konkursu na najlepsze wydawnictwo ostatnich 5 lat (2009 – 2013)

w ramach X Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa

EDURA 2014

Niniejszy regulamin konkursu określa tryb jego przeprowadzenia oraz kryteria oceny wydawnictw zgłoszonych do konkursu.

1.       Celem konkursu jest wybór najlepszego wydawnictwa ostatnich 5 lat (2009 – 2013).

2.       Organizatorem konkursu są: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz EDURA – Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa.

3.       Do konkursu można zgłaszać wydawnictwa (posiadające numer ISBN) z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej – wydawnictwa dydaktyczne, biografie, monografie, wspomnienia, itp.

4.       Zgłoszenia na konkursu mogą przesyłać osoby fizyczne, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicze straże pożarne, wydawnictwa, stowarzyszenia, itp.

5.       Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele:

-        Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

-        Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa – EDURA,

-        Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

-        Miesięcznika „Przegląd Pożarniczy”,

-        Miesięcznika „Strażak”.

6.       Zgłoszenia na konkursu należy dokonywać poprzez wypełnienie oraz przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, wraz ze zgłaszanym wydawnictwem na adres Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs wydawniczy”.

7.       Po zakończeniu konkursu nadesłane wydawnictwa zostaną przekazane do biblioteki wybranej szkoły Państwowej Straży Pożarnej lub odesłane zgłaszającemu (jeżeli zaznaczy to w formularzu zgłoszeniowym).

8.       Wydawnictwa można zgłaszać do konkursu do 12 maja 2014 r.

9.       Wyboru najlepszego wydawnictwa ostatnich 5 lat komisja konkursowa dokona oceniając przede wszystkim:

-        wartość merytoryczną opracowania,

-        szatę graficzną,

-        jakość wydania,

-        wartość faktograficzną,

-        przydatność/walor praktyczny wydawnictwa, itp.

10.   Komisja konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszonych wydawnictw, w terminie do 31 maja 2014 r., przyzna nagrodę główną – tytuł najlepszego wydawnictwa ostatnich 5 lat.

11.   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczasX Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2014 oraz na łamach miesięczników „Przegląd Pożarniczy” i „Strażak”.

 

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA PONIŻEJ

wtorek, 22 kwiecień 2014 12:04

Logo do pobrania

Logo targów EDURA do pobrania do celów promocyjnych

 

 

 
 
 
 
 
 
czwartek, 20 marzec 2014 22:45

Konkurs projekt naukowo badawczy

Regulamin

konkursu  na najlepszy projekt naukowo badawczy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności w ramach X Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2014

Niniejszy regulamin konkursu określa tryb jego przeprowadzenia oraz kryteria oceny projektów naukowo badawczych  z zakresu ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, zrealizowane w ramach  dowolnych programów naukowo -  badawczych.

1. Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w realizacji badań naukowo badawczych w obszarze ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności oraz ich efektywności.

2. Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków w Konkursie są:  uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze, towarzystwa naukowe, przedsiębiorstwa - pomioty gospodarcze, konsorcja naukowo-przemysłowe, które zrealizowały dowolny projekt naukowo – badawczy z zakresu objętego konkursem w ramach dowolnych programów naukowo – badawczych w latach 2011 – 2014.

3. Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem Konkursu czuwa Prezes Fundacji Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA.

4. Oceny projektów dokona  komisja konkursowa powołana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu Komendanta Głównego PSP(kierującego pracami komisji), Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie PIB oraz przedstawiciel FundacjiRatownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA.

5.Członkowie komisji konkursowej składają oświadczenie członka komisji konkursowej o jego bezstronności oraz braku istnienia konfliktu interesów określone w załączniku Nr 4.          

6. Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać poprzez wypełnienie i podpisanie wniosku o udział  w konkursie  projektu naukowo badawczego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 i Nr 2 do regulaminu i przesłanie w terminie do 12 maja 2014 r. na adres:Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa z dopiskiem „KONKURS NAUKOWO-BADAWCZY” oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości 2000 zł brutto na konto fundacji.

7. Wnioski będą analizowane pod względem formalnym. Wnioski niekompletne lub wnioski, które wpłyną po terminie wskazanym w ust. 6  będą odrzucane.

8. Komisja dokona oceny merytorycznej zrealizowanych projektów  z zastosowaniem następujących kryteriów:

a) wartość naukowa zrealizowanego  projektu naukowo - badawczego, którego dotyczy    wniosek,

b) znaczenie podjętej problematyki badawczej, w tym znaczenie praktyczne,

c) zastosowanie zrealizowanego projektu w praktyce ze szczególnym zwróceniem uwagi na  jego innowacyjność oraz   wdrożenie do stosowania,

d) istotność projektu dla potrzeb ratownictwa, ochrony p.poż. i ochrony ludności.

 9. Komisja konkursowa  dokonana oceny projektów wg Zał. Nr 3,  w terminie do 31 maja 2014 r. a organizator wystawy Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa przyzna główną nagrodę oraz wyróżnienia.

 10. Nagrodzone w konkursie projekty naukowo - badawcze  zostaną zaprezentowane na wystawie EDURA 2014.

 

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA PONIŻEJ

czwartek, 20 marzec 2014 22:36

Więcej informacji już wkrótce

Strona w przygotowaniu.

 
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information